Nhập từ khóa

EDU-CAB

Chương trình Tâm lý học đường

BIZ-CAB

“Chăm sóc sức khỏe tinh thần toàn diện dành cho doanh nghiệp``

FAMILY-CAB

Chương trình ``chăm sóc sức khỏe cho gia đình``

FREE-CAB

Chương trình ``Một giờ lắng nghe``

TRUE HAPPINESS TRUE SUCCESS

About VECAB

VECAB là công ty chuyên về lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Công ty VECAB cung ứng dịch các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, giáo dục bao gồm:
- Các chương trình tâm lý học đường, tâm lý quản trị doanh nghiệp, tham vấn tâm lý cá nhân.
- Các mô hình cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần toàn diện cho mọi đối tượng.
- Thư viện sách tâm lý.
- Các chương trình huấn luyện, hội thảo, đào tạo về tâm lý và giáo dục.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của VECAB là đồng hành và hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, lành mạnh.

TẦM NHÌN

VECAB là đơn vị độc lập hàng đầu Việt Nam cung ứng các dịch vụ hỗ trợ tâm lý giáo dục và truyền thông trong lĩnh vực giáo dục.

Logo-502x530

TIN TỨC MỚI NHẤT

ALL ABOUT ACADEMIA UPDATES

Đội ngũ của chúng tôi

Gặp gỡ các chuyên gia cố vấn của VECAB