Nhập từ khóa

CLB Nghệ thuật ngày thứ 7 (SPAC)

CLB Nghệ thuật ngày thứ 7 (SPAC): là các chuỗi các buổi workshop, trình diễn, chiếu phim, vẽ chữa lành, vẽ tiểu sử và thảo luận diễn ra định kỳ vào ngày 7, 2 tuần 1 mang tới trải nghiệm về việc sử dụng các phương thức biểu đạt nghệ thuật trong khám phá bản thân và trị liệu tâm lý, dự kiến triển khai từ tháng 11/2018.