Nhập từ khóa

CLB Tâm lý học ngày Thứ Tư (WedPsyClub – WPC)

CLB Tâm lý học ngày Thứ Tư (WedPsyClub – WPC) là chuỗi các buổi chia sẻ và thảo luận về các chủ đề Tâm lý học diễn ra định kỳ vào 18h30 ngày thứ 4, tuần 2 và tuần 4 hàng tháng. WPC ra đời với mong muốn tạo ra không gian để những chuyên gia, các nhà tâm lý học, sinh viên, và những người có quan tâm đến tâm lý học gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kiến thức chuyên môn.

Fanpage: https://www.facebook.com/Wedpsyclub-313866236040903/

Điều phối: Nguyễn Minh Nhân | 092 885 0431 | nguyenminhnhan.psy@gmail.com

Các số đã thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8/2018:

Số 1: Ngày 13/6, Chủ đề: Carl Rogers Nói Về “Vì Sao Con Người Đau Khổ”

Số 2: Ngày 27/6, Chủ đề: Freud Đã Thực Sự Nói Gì?

Số 3: Ngày 11/7, Chủ đề: Tâm Kinh Dưới Góc Nhìn Tâm Lý Học

Số 4: Ngày 25/7, Chủ đề: Carl Rogers Và Đức Phật Nói Về Bản Ngã

Số 5: Ngày 8/8, Chủ đề: Freud Đã Thực Sự Nói Gì? (Lần 2)

Số 6: Ngày 22/8, Chủ đề: Freud và Đức Phật