Nhập từ khóa

Tin tức

Đối tác của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Hội Tâm lý học đường Hà Nội (Hanoi Asssociation of School Psychologist – HASP) Với mong muốn xây dựng mạng lưới kết nối các nhà tham vấn/ nhà tâm lý học đường đang làm việc tại Hà Nội nhằm kiến tạo môi trường trao đổi, hỗ trợ chuyên môn và nâng cao năng lực nghề […]

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Hội Tâm lý học đường Hà Nội (Hanoi Asssociation of School Psychologist – HASP) Với mong muốn xây dựng mạng lưới kết nối các nhà tham vấn/ nhà tâm lý học đường đang làm việc tại Hà Nội nhằm kiến tạo môi trường trao đổi, hỗ trợ chuyên môn và nâng cao năng lực nghề […]