Nhập từ khóa

Nhóm gặp gỡ ngày Thứ Sáu (Friday Encounter Group – FEG)

Nhóm gặp gỡ ngày Thứ Sáu (Friday Encounter Group – FEG): là hoạt động tham vấn nhóm với mong muốn tạo ra một không gian trong đó những thành viên của nhóm được tự do và an toàn chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm riêng tư để từ đó có thể thấu hiểu và đồng cảm với chính mình, với người bên ngoài mình, cũng như tìm thấy được động lực sâu xa để thay đổi.

Mỗi tháng, FEG sẽ lựa chọn một chủ đề nhất định, là một khó khăn tâm lý, và cho phép các cá nhân được đăng ký tham gia nhóm (tối đa 15 người). Nhóm sẽ có khoảng 04 buổi gặp gỡ vào các tối thứ Sáu, từ 19:00 đến 21:00, để cùng nhau chia sẻ về vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân, thảo luận đưa ra và thực hiện các giải pháp, và cùng theo dõi những biến chuyển của các thành viên.

Điều phối: Nguyễn Thu Giang | 096 527 9522 | thiengiang.999@gmail.com