Nhập từ khóa

Our Teacher

Lê Hoàng Minh

Thạc sĩ

Thông tin chung  

  • Năm sinh: 1990.
  • Email: minhplh.psy@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Công ty VECAB
  • Học vị: Thạc sĩ                                  Năm nhận: 2015.
  • Quá trình đào tạo:

2012: Đại học, Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2015: Thạc sỹ Thực hành Tâm lý học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên, Trường ĐH Toulouse II Jean Jaurès, Cộng hòa Pháp.

  • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Pháp.

OUR INSTRUCTORS

MEET OUR PROFESSIONAL INSTRUCTORS