Nhập từ khóa

Our Teacher

TS. Nguyễn Hạnh Liên

Tiến sĩ Tâm lý học

  1. Thông tin chung  
  • Năm sinh: 1983.
  • Email: nguyenhanhlien@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học
  • Học vị: Tiến sĩ                                  Năm nhận: 2016.
  • Quá trình đào tạo:

  2005: Đại học, Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

  2009: Thạc sĩ, Tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên, Trường Đại học Toulouse 2 le Mirail (Chương trình đào tạo thạc sỹ Pháp ngữ tại trường Đại học KHXH&NV).

  2016: Tiến sĩ, Tâm lý học, Trường Đại học Toulouse Jean – Jaures.

  • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Pháp.

   

  1. Công trình khoa học

  Sách: PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc (Biên dịch), Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Hạnh Liên, Lý Nguyễn Thảo Linh, Trần Thành Nam, Phương Hoài Nga (2006). Tâm lí học dị thường và lâm sàng (Sách dịch từ tiếng Anh: Abnormal and Clinical Psychology, an Introductory textbook, tác giả: Paul BENNETT, 2003, Open University Press, Maidenhead – Philadelphia, American), NXB Đại học Quốc Gia

  Bài báo

  1. Dupuy, R., Bui, T.H.T., Nguyen, H.L. (2016). Former, Insérer, Prévenir. Problématiques de transition et de professionnalisation au Vietnam, In, A. Di Fabio,
  2. Nguyen, H.L. (2016). Bien-être versus mal-être psychologique au travail chez les professionnels en milieux de protection de l’enfant en difficulté au Vietnam : une diversité extrême des conditions de travail, In, Proceedings of international conference « Psychological trauma and support activities » (Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc tế « Sang chấn tâm lý và các hoạt động trợ giúp »), pp. 467-482, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

OUR INSTRUCTORS

MEET OUR PROFESSIONAL INSTRUCTORS