Nhập từ khóa

Our Teacher

Phạm Hùng Hiệp

Tiến sĩ Phạm Hùng Hiệp

Tiến sĩ

Tiến sĩ Phạm Hùng Hiệp có bằng tiến sĩ về quản trị kinh doanh tại Đại học Văn hóa Trung Hoa, Đài Loan. Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào các lĩnh vực: Thương mại hóa trong giáo dục, đo lường khoa học…

Tiến sĩ Phạm Hùng Hiệp đã có nhiều bài báo công bố trên các tạp chí được chỉ mục trên hệ thống Scopus/SSCI đồng thời là đồng tác giả của 2 cuốn sách về Giáo dục Đại học do Springer và Sense ấn hành. Bên cạnh kinh nghiệm nghiên cứu, ông còn là một cây viết thường xuyên xuất hiện trong các báo, tạp chí trong và ngoài nước về các vấn đề khoa học và giáo dục.

Năm 2013, Tiến sĩ Phạm Hùng Hiệp đã từng nhận giải khuyến khích Giải thưởng Báo chí dành cho các nước đang phát triển tại châu Á (DAJA), do Viện Nghiên cứu thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao tặng.

OUR INSTRUCTORS

MEET OUR PROFESSIONAL INSTRUCTORS