Nhập từ khóa

Về Psyhub

PsyHub là tổ hợp dự án Truyền thông – Tâm lý – Giáo dục hướng tới xây dựng Mô hình Cung ứng Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe tinh thần toàn diện dành cho người Việt.

Tập huấn chuyên đề: Can thiệp trị liệu tập trung vào sang chấn
Tháng Tám 19 @ 6:30 chiều - Tháng Chín 16 @ 9:00 chiều

Tập huấn chuyên đề: Can thiệp trị liệu tập trung vào sang chấn

0 17
Con đường của tình yêu
Tháng Tám 14 @ 6:30 chiều - 9:00 chiều

Con đường của tình yêu

0 17
Tình yêu thương có điều kiện của cha mẹ
Tháng Tám 7 @ 6:30 chiều - 9:00 chiều

Tình yêu thương có điều kiện của cha mẹ

0 21
Khoá học “Tiếng Anh chuyên ngành Tâm Lý Học”
Tháng Bảy 13 @ 6:30 chiều - Tháng Tám 24 @ 9:00 chiều

Khoá học “Tiếng Anh chuyên ngành Tâm Lý Học”

0 21