Nhập từ khóa

Về Psyhub

PsyHub là tổ hợp dự án Truyền thông – Tâm lý – Giáo dục hướng tới xây dựng Mô hình Cung ứng Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe tinh thần toàn diện dành cho người Việt.

Tập huấn chuyên đề: Can thiệp trị liệu tập trung vào sang chấn
Tháng Tám 19, 2019 @ 6:30 chiều - Tháng Chín 16, 2019 @ 9:00 chiều

Tập huấn chuyên đề: Can thiệp trị liệu tập trung vào sang chấn

0 40
Con đường của tình yêu
Tháng Tám 14, 2019 @ 6:30 chiều - 9:00 chiều

Con đường của tình yêu

0 40
Tình yêu thương có điều kiện của cha mẹ
Tháng Tám 7, 2019 @ 6:30 chiều - 9:00 chiều

Tình yêu thương có điều kiện của cha mẹ

0 45
Tư vấn Tuyển sinh VB2 & Xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa
Tháng Bảy 31, 2019 @ 6:30 chiều - 9:00 chiều

Tư vấn Tuyển sinh VB2 & Xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa

0 42
Expert Talk 2: Trải nghiệm lần đầu công bố quốc tế lĩnh vực KHXH
Tháng Bảy 24, 2019 @ 6:30 chiều - 9:00 chiều

Expert Talk 2: Trải nghiệm lần đầu công bố quốc tế lĩnh vực KHXH

0 41
Khoá học “Tiếng Anh chuyên ngành Tâm Lý Học”
Tháng Bảy 13, 2019 @ 6:30 chiều - Tháng Tám 24, 2019 @ 9:00 chiều

Khoá học “Tiếng Anh chuyên ngành Tâm Lý Học”

0 48