Nhập từ khóa

Blog

Carl Rogers và Đức Phật nói về Bản ngã

Carl Rogers và Đức Phật nói về Bản ngã

“Carl Rogers và Đức Phật nói về Bản ngã” là một buổi chia sẻ nằm trong chương trình CLB Tâm Lý Học Ngày Thứ Tư của Thư Viện Tâm Thức, kết hợp thực hiện với Vietnam Rogerian Group và dự án Khám Phá Tâm Lý Học. Đây là buổi chia sẻ số 2 nằm trong […]