Nhập từ khóa

Blog

Freud và Đức Phật

Freud và Đức Phật

“Freud và Đức Phật” là một buổi chia sẻ nằm trong chương trình CLB Tâm Lý Học Ngày Thứ Tư do dự án Khám Phá Tâm Lý Học và PsyHub kết hợp thực hiện với Viet Psychotherapy và Vietnamese Psychologist. Đây là buổi chia sẻ số 3 nằm trong chuỗi các buổi chia sẻ với […]