Nhập từ khóa

Blog

Freud và Đức Phật

Freud và Đức Phật

“Freud và Đức Phật” là một buổi chia sẻ nằm trong chương trình CLB Tâm Lý Học Ngày Thứ Tư do dự án Khám Phá Tâm Lý Học và PsyHub kết hợp thực hiện với Viet Psychotherapy và Vietnamese Psychologist. Đây là buổi chia sẻ số 3 nằm trong chuỗi các buổi chia sẻ với […]

Freud Đã Thực Sự Nói Gì?

Freud Đã Thực Sự Nói Gì?

“Freud Đã Thực Sự Nói Gì?” là một buổi chia sẻ nằm trong chương trình CLB Tâm Lý Học Ngày Thứ Tư của Thư Viện Tâm Thức, kết hợp thực hiện với dự án Viet Psychotherapy và Khám Phá Tâm Lý Học. Nội dung của buổi chia sẻ tập trung vào hệ thống lý thuyết […]