Nhập từ khóa

Blog

Đi tìm lẽ sống

Đi tìm lẽ sống

“Đi Tìm Lẽ Sống” là buổi chia sẻ nằm trong chương trình CLB Tâm lý Ngày thứ Tư được tổ chức bởi dự án Khám Phá Tâm Lý Học, Tổ hợp dự án PsyHub và Vietnamese Psychologist. “Đi Tìm Lẽ Sống” là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà tâm lí trị liệu người […]

Freud và Đức Phật

Freud và Đức Phật

“Freud và Đức Phật” là một buổi chia sẻ nằm trong chương trình CLB Tâm Lý Học Ngày Thứ Tư do dự án Khám Phá Tâm Lý Học và PsyHub kết hợp thực hiện với Viet Psychotherapy và Vietnamese Psychologist. Đây là buổi chia sẻ số 3 nằm trong chuỗi các buổi chia sẻ với […]

Carl Rogers và Đức Phật nói về Bản ngã

Carl Rogers và Đức Phật nói về Bản ngã

“Carl Rogers và Đức Phật nói về Bản ngã” là một buổi chia sẻ nằm trong chương trình CLB Tâm Lý Học Ngày Thứ Tư của Thư Viện Tâm Thức, kết hợp thực hiện với Vietnam Rogerian Group và dự án Khám Phá Tâm Lý Học. Đây là buổi chia sẻ số 2 nằm trong […]